NOVOSTI

Prvi sastanak konzorcija IDPLiving projekta održao se 16. i 17. studenog 2017.

CERCIOEIRAS, kao projektni koordinator, zaželio je dobrodošlicu svim partnerima: AMICA (Španjolska), COPAVA (Španjolska), HURT (Hrvatska), E-SENIORS (Francuska) i CECD Mira-Sintra (Portugal).

 

Ciljevi prvog sastanka bili su:

 1. Upoznavanje partnera s projektom;
 2. Osvrt na veličinu, zadatke, ciljeve, rezultate i obveze projekta
 3. Prezentacija glavnih pravila upavljanja i financiranja projekta

3.1. IDPLiving kalendar

3.2. Konzorcijski sastanci

 1. Posjeta Centra radnoterapijskih aktivnosti i Jedinice za stanovanje CERCIOEIRAS
 2. Općeniti osvrt na partnersku komunikaciju, planove i strategije
 3. Plan diseminacije/ prijedlozi za IDPLiving brošuru-sadržaj/ logo
 4. Plan kvalitete i rizik upravljanja
 5. Plasiranje intelektualnih outputa

1.metodološke smjernice

8.1. Aktivnosti intelektualnog outputa 1

8.2.Planiranje suradničkih sastanaka

To je bio vrlo uspješan sastanak i svi su ciljevi ostvareni. Drugi predviđeni sastanak konzorcija održati će se u Španjolskoj od strane partnera AMICA 12.-13. travnja 2018.

 


 

RAZVOJ TRENING PROGRAMA ZA OSNAŽIVANJE I FACILITIRANJE ŽIVOTA U ZAJEDNICI OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA – IDPLiving (2017-1-PT01-KA204-035959)       

 

Projekt IDPLiving usmjeren je ka osobama s intelektualnim teškoćama, njihovim obiteljima i stručnjacima s glavnim ciljevima:

 

 • Povećati osviještenost i motivaciju cijele zajednice o mogućnostima osoba s intelektualnim teškoćama (OSIT);
 • Potaknuti razvoj smještajnih kapaciteta i potporu stanovanja i punu samostalnost, odnosno poboljšati kvalitetu njihova života;

 

 • Prijenos smjernica o tome kako razviti osnovne dnevne rutine u glavnim kontekstima života OSIT, obuhvaćajući planiranje, operativne i socijalno-emocionalne situacije;
 • Prenijeti smjernice o iskorištavanju postojećih jednostavnih IKT alata koji se mogu koristiti kao pomoćne tehnologije;
 • Osposobiti stručnjake i osobe koje rade s OSIT za primjenu obučenih kompetencija tijekom i nakon tečaja.

 

The 2ndConsortium Meeting for the Project IDPLiving, occurred on the 12h and 13th of April 2018 and AMICA (Spain) welcome the other Partners, CERCIOEIRAS (Portugal), COPAVA (Spain), HURT (Croatia), E-SENIORS (France) and CECD Mira-Sintra (Portugal), in Torrelavega, Cantabria.

2 sastanak projektnog konzorcija IDPLiving projekta održan je 12. i 13. travnja 2018., sa AMICAom (Španjolska) kao domačinom te članovima timova projektnih partnera, CERCIOEIRAS (Portugal), COPAVA (Španjolska), HURT (Hrvatska), E-SENIORS (Francuska) i CECD Mira-Sintra (Portugal), u Torrelavegi, Kantabria.

 

Ciljevi 2. sastanka su bili

 1. Završavanje Projektnog rezultata 1. Metodološki vodič (pregled i validacija rezultata kokreacijskih radionica)
 2. Rasprava i započinjanje Projektnog rezultata 2 (Training materijali) i 3 (dizajn eksperimentalni trening aktivnosti) utemeljeno na rezultatima Projektnog rezultata 1.
 3. Prva rasprava o modelu e-Trening Platforme koji će biti razvijen kroz Projektnog rezultata  4
 4. Revizija Projektnog planiranja, indikatora kvalitete i Mobility Tool
 5. Diseminacija I komunikacijski plan

 

Projektni partneri su zadodvoljni sa uspješno završenim sastankom i dosiguntim ciljevima.

3 projektni sastanak će biti organiziran od strane HURTa od 18-19 listopada 2018 godine u Hrvatskoj.

Konzorcij partnera IDPLiving projekta

Ove informacije odražavaju stavove Konzorcija i Komisija nije odgovorna za bilo kakvu upotrebu podataka koji sadrži.


 

RAZVOJ TRENING PROGRAMA PODRŠKE I JAČANJA NEOVISNOG ŽIVLJENJA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA -IDPLiving

(2017-1-PT01-KA204-035959)

IDPLiving projekt je usmjeren osobama s intelektualnim teškoćama (IDP), njihovim obiteljima i stručnjacima, a za primarne ciljeve ima:

 • Podizanje svjesnosti i motiviranosti cijelog kolektiva vezano za sposobnosti IDP
 • Jačanje razvoja IDP na smještaj i stanovanje uz podršku, potpune neovisnosti te u konačnici podizanje kvalitete njihovog života
 • Prijenos smjernica o tome kako uspostaviti bazične životne rutine unutar osnovnog smisla života IDP, a koje uključuju planiranje, izvođenje i socio-emocionalne situacije
 • Prijenos smjernica o tome kako iskoristiti postojeće  jednostavne ICT alate/aplikacije koji se mogu koristiti kao asistivna tehnologija
 • Osigurati trening baziran na stvarnim životnim situacijama, kako bi se stečene vještine mogle primjenjivati za vrijeme obuke i nakon nje.

 

Treći projektni konzorcij Projekta Neovisno življenje održao se je u Zagrebu – Hrvatska 18. i 19. listopada 2018., a domaćin HURT zaželio je dobrodošlicu ostalim partnerima CERCIOEIRAS (Portugal), COPAVA (Španjolska), AMICA (Španjolska), E-SENIORS (Francuska) i CECD Mira-Sintra (Portugal).

 

Ciljevi trećeg meetinga:

 1. Osvrt i validacija rezultata Intelektualnih outputa 2 (trening materijala) i 3  (osmišljenih eksperimentalnih trening aktivnosti)
 2. Diskusija i validacija e-Training Platforme koja će se razviti unutar I.O.4.
 3. Prva diskusija o validaciji metodologije koja će se implementirati unutar I.O.4 za validiranje I.O.2, I.O.3, I.O.4, o krajnjim korisnicima i  početku procesa zapošljavanja
 4. Izvješće o kvaliteti, pokazatelji kvalitete, privremeni izvještaj o napretku alata za mobilnost
 5. Praćenje diseminacije

 

Meeting je bio vrlo uspješan, a ciljevi su ostvareni. Izrađeno je nekoliko trening materijala, uključujući praktične, aktivnosti na otvorenom i online aktivnosti, tako da IDP mogu razviti sposobnost za neovisan i život u zajednici. Edukacijski moduli su osmišljeni na način da treneri mogu unaprijediti postupke validacije upotrebe materijala.

 

Četvrti projektni konzorcij predviđen je za 11. i 12. veljaču 2019. u Francuskoj, a domaćin će biti partner E-SENIORS.

 

Konzorcij partnera Neovisno življenje

Ove informacije odražavaju samo Konzorcijski osvrt i Komisija ne snosi odgovornost za sadržaj istih.

________________________________________________________________________

RAZVOJ TRENING PROGRAMA ZA OSNAŽIVANJE I UNAPRIJEĐENJE ŽIVOTA U ZAJEDNICI OSOBAMA S INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA – IDPLiving (2017-1-PT01-KA204-035959)

 

 1. sastanak Konzorcija za projekta neovisno življenje, održao se 11. i 12. veljače, 2019. u Parizu, Francuska. Domaćini su bili E-SENIORS (Francuska) te su ugostili ostale partnere: CERCIOEIRAS (Portugal), COPAVA (Španjolska), AMICA (Španjolska), HURT (Hrvatska) i CECD Mira-Sintra.

 

Ovaj 4. sastanak imao je slijedeće ciljeve:

 1. Planiranje validacijskih susreta za IO2 i IO3
 2. E-Trening Platforma (koncept, upotreba validacijskih aktivnosti)
 3. Kvalitativno izvješće, Kvalitativni indikatori, plan komunikacije
 4. Praćenje diseminacije

 

Bio je jako uspješan sastanak te su postignuti ciljevi. Također, imali smo priliku posjetiti organizaciju koja radi s osobama s intelektualnim teškoćama

Dogovoreno je kako će se 5. sastanak Konzorcija održati u Portugalu, u organizaciji  CECD Mira-Sintra, 15. i 16. srpnja, 2019.

Konzorcij partnera Neovisno življenje

Ove informacije odražavaju samo Konzorcijski osvrt i Komisija ne snosi odgovornost za sadržaj istih.

________________________________________________________________________

RAZVOJ TRENING PROGRAMA PODRŠKE I JAČANJA NEOVISNOG ŽIVLJENJA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA -IDPLiving (2017-1-PT01-KA204-035959)

 

 1. sastanak Konzorcija održao se 15. i 16. srpnja, 2019. u Mira-Sintra, Portugal. Domaćini su bili CECD Mira-Sintra te su ugostili ostale partnere: CERCIOEIRAS (Portugal), COPAVA (Španjolska), AMICA (Španjolska), HURT (Hrvatska) i E-SENIORS (Francuska).

 

Ovaj 5. sastanak imao je slijedeće ciljeve:

 1. Rezultati Validacijskih susreta
 2. Identifikacija napretka E-Trening Platforme
 3. Organizacija skupnih događanja
 4. Kvalitativno izvješće, Kvalitativni indikatori, plan komunikacije
 5. Praćenje diseminacije
 6. Upravljanje financijama

 

Bio je jako uspješan sastanak te su postignuti ciljevi. Imali smo priliku posjetiti Centar Vokacijskog treninga i Zapošljavanja uz podršku za osobe s intelektualnim teškoćama.

Ovo je bio posljednji transnacionalni sastanak konzorcija čime sada dolazimo do posljednjeg dijela projekta koji završava krajem rujna 2019. godine.

 

Konzorcij partnera Neovisno življenje

Ove informacije odražavaju samo Konzorcijski osvrt i Komisija ne snosi odgovornost za sadržaj istih.

________________________________________________________________________

HURT – IDPliving validacijske radionice

U suradnji s udrugom SV Ana iz Lobora, Hrvatska udruga radnih terapeuta je tijekom lipnja 2019. provela validacijske radionice (provjera primjenjivosti sadržaja konačnim korisnicima) u sklopu projekta IDPliving. Sveta Ana je nevladina organizacija koja podržava osobe s invaliditetom na sjevero zapadu Hrvatske i pruža sveobuhvatnu skrb tima stručnjaka.

Validacijske radionice su uključivale provedbu 6 edukativnih modula sa pratećim materijalima pripremljenih tijekom trajanja ERASMUS + IDPliving projekta. Navedeni materijali su prilagođeni na način koji zadovoljava potrebe, izazove i ciljeve članova udruge sv Ana. Sadržaj i oblik 6 modula osmišljeni su u suradnji s radnim terapeutom koji su zaposleni u udruzi sv Ana te su se moduli sastojali od 6 DETA, i to

 • DETA 1 To je moj život,
 • DETA 2 Zajedničko življenje,
 • DETA 3 Izlazim vani,
 • DETA 4 Najljepša kuća na svijetu,
 • DETA 5 Siguran i zdrav seksualni život.

Oko 40 sudionika sudjelovalo je u svakoj radionici i uglavnom su uključivali osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji i stručnjake zaposlene u udruzi, ali i stručnjake drugih organizacija. Sudionici su bili posebno zainteresirani za sudjelovanje u grupnim interakcijama, aktivnostima koje uključuju vještine rješavanja problema i rješavanje sukoba, kao i izlazak i korištenje sigurnosnih postupaka. Sudionici su imali priliku pokazati različite sposobnosti, a također su imali priliku dobiti uvid u stvari koje su već radili. Sudionici su izrazili zadovoljstvo sudjelovanjem u radionicama i daljnje sudjelovanje je dogovoreno kroz provedbu programa IDPliving, počevši od rujna 2019. do svibnja 2020. godine.

________________________________________________________________________

 

HURT – Udruga osoba s invaliditetom Sisačke županije

Dana 15. srpnja 2019. Hrvatska udruga radnih terapeuta (HURT) organizirala je prezentaciju ERASMUS+ projekta IDPLiving. Manifestacija je organizirana u prostorijama HURT-ovog dugogodišnjeg partnera, Udruge osoba s invaliditetom Sisačke županije u Petrinji. Na prezentaciji su sudjelovali osim članova Udruge osoba s invaliditetom Sisačke županije, stručnjaci udruge Sveta Ana – Udruga za podršku djeci s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom iz Lobora, Rehabilitacijski centar Komarevo iz Komarevo, Međimurska udruga za ranu intervenciju iz Čakovca, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Zagreb, Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet iz Zagreb te udruga aRTisINCLudum – Centar za evaluaciju, edukaciju, trening, savjetovanje i istraživanje i u svakodnevnim okupacijama/ aktivnostima i okupacijskom funkcioniranju. Na radionici je bilo prisutno. 40 sudionika, a njihovi zaključci su sljedeći:

 • sudionici su bili vrlo iznenađeni količinom materijala dobivenog kroz IDPliving projekt;
 • sveukupni dojam je bio da su ovi materijali dobro razvijeni, isprepleteni resursi za uspostavljanje programa neovisnog življenja koji su nekima bili potrebni dok su razvijali svoje institucije / udruge u subjekte koji pružaju dugogodišnje programe za samostalni život (Udruga osoba s invaliditetom sisačke županije);
 • prezentacija IDPiving programa iz perspektive članova Udruge koja je bila uključena u postupak validacije bila je presudna, jer nije samo predstavila unutarnju motivaciju za korištenje programa treninga, već i izazove koje ima u provedbi programa kao i rješenja i strategije koje se koriste za njihovo prevladavanje;
 • predstavljanje programa iz perspektive drugih populacija koje već koriste program bilo je također zanimljivo jer predstavlja multipotencijal koji IDPliving program obuke ima;
 • povezujući program obuke IDPliving s nekim već postojećim praksama za koje su sudionici multiplikatora događaja pokazali da bi se program mogao i lako implementirati u njihove svakodnevne prakse.

 

Hrvatsko udruženje radnih terapeuta kao dio konzorcija partnera na IDPliving projektu je oduševljeno što će program IDPliving imati svoju održivost jer su ga već dvije organizacije odlučile koristiti u okviru svoje redovite prakse.