PARTNERI

Za razvoj projekta uspostavljeno je partnerstvo koje uključuje sljedeće partnere: CERCIOEIRAS (Portugal), AMICA (Španjolska), COPAVA (Španjolska), HURT (Hrvatska), E-SENIORS (Francuska) i CECD Mira-Sintra (Portugal).

 

CERCIOEIRAS – suradničko obrazovanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom ,                   CRL je suradničko, društveno-solidarna i javna služba, registrirana kao nevladina organizacija za razvoj.

Naša Vizija: Biti organizacija koja će osiguravati vještine i davati smjernica u izgradnji inkluzivnog društva

Naša Misija: Uključenje, educiranje, rehabilitiranje i briga preko života naših klijenata i njihovih obitelji

Izvrsnost i održivost

Naše Vrijednosti: poštovanje osobe; kvaliteta i izvrsnost; suradljivost; društvena odgovornost; inovativnost i poduzetništvo; odgovornost prema okolišu; različitost.

Ekspertno područje nam je pružanje intervencije i podrške osobama s intelektualnim poteškoćama, promicanje društvene uključenosti, kvalitete života i prilagodba konteksta unutar domene njihovih života.

Za to imamo nekoliko mogućnosti/ usluga: 

Rana intervencija- podrška usmjerena na dijete i njegovu obitelj, uključujući preventivne i rehabilitacijske aktivnosti, unutar obrazovnih, zdravstvenih i društvenih područja. CERCIOEIRAS je dio Nacionalnog sustava Rane intervencije.

Specijalne obrazovne ustanove– podrška djeci (7-18 godina) koja nemaju primjerenu podršku u regularnim školama, promičući specijalizirani obrazovni odgovor.

Centar radnoterapijskih aktivnosti– društveni odgovor koji za cilj ima promociju kvalitete življenja, poštivanje individualnih očekivanja i potreba  te promicanje osobne i društvene autonomije pojedinca kroz radnoterapijske i inkluzivne aktivnosti. Ovakav društveni odgovor osmišljen je za osobe s intelektualnim ograničenjima starije od 16 godina.

Stambena jedinica– je opremljena za smještaj osoba s invaliditetom koje privremeno ili trajno ne mogu živjeti unutar svojih obitelji. Također omogućava privremenu podršku tijekom vikenda i u kolovozu ( period godišnjih odmora).

Inkluzivni resursni centar – pripada nacionalnoj mreži Inkluzivnih resusrsnih centara, sukladno načelima inkluzivno-društvenog učenja i jednakih mogućnosti.

Banka opreme i tehničkih pomagala– usluga posudbe starijim osobama, osobama sa invaliditetom ili sa ograničenom mobilnošću, pod nadležnosti vijeća Oeiras. Pridonosi povećanju kvalitete života pojedinaca i njihovih obitelji, minimizirajući utjecaj isključenosti te promovirajući jednakost mogućnosti.

Aktivnosti obogaćivanja kurikuluma– suradnja sa regularnim školama.

Razvitak projekta Različitost – društveni projekt razvijen u Mozambiku koji identificira i procjenjuje djecu s teškoćama unutar zajednice, pruža savjetovanje i okuplja  stručnjake i obitelji.

Web stranica: www.cercioeiras.pt

Facebook: https://www.facebook.com/CERCIOEIRAS

 

AMICA  je neprofitna organizacija čija je misija otkriti sposobnosti koje postoje u svakom pojedincu, podržati ih u savladavanju izazova kako bi postigli makismalnu neovisnost, uživanje u svojim pravima I sudjelovanje sukladno odgovornostima u zajednici. U budućnosti, AMICA teži podržati pojedince da razviju svoje projekte u zajednici kroz inovativne akcije. AMICU čine obitelji, osobe s invaliditetom I stručnjaci kroz mješanu strukturu rukovođenja.

AMICA podržava pojedinca. Svaki pojedinac razvija svoj osobni projekt koji je uobličen prema njegovim/njezinim interesima, potrebama I sposobnostima, sa ciljem unaprijeđenja na osobnoj razini kao I poticanja participacije u zajednice. Ovaj osobni project je utemeljen na modelu podrške u skladu sa individualnom I globalnom podrškom., pristupajući resursima u okolini I surađujući s obitelji. Usluge koje pruža AMICA uključuju multidisciplinarnu procjenu, socijalne usluge, podršku u djetinjstvu, rehabilitaciju, osobnu podršku ili podršku u domu, Dnevni centa, stanovanje, slobodno vrijeme, trening I zapošljavanje.

AMICA je uobličila project Socijalno okolinski kampus DIVERSIA (Valencia, Spain). Projekt je formuliran kao referentni centar za socijalnu inkluziju, zapošljavanje i ekološko obrazovanje, te mu je namjera postati nacionalni lider u podrčju obrazovanja, invaliditeta, kroničnih oboljenja i osoba u različitim rizičnim skupinama od socijalnog isključenja. Kampus DIVERSIA ima misiju promocije platforme za razmjenu znanja, vjetšina i kompetencija koje će staviti vrijednost na sposobnosti pojedinca.

Web stranica : http://campusdiversia.es/

http://www.amica.es

 

COPAVA je neprofitna organizacija osnovana 1980. godine u Valenciji (Španjolska) koja okuplja  stručnjake koji rade u terapijskim centrima sa osobama s intelektualnim funkcionalnim različitostima ili intelektualnim poteškoćama te njihovim obiteljima, uzimajući u obzir njihove potrebe i njihova očekivanja. Danas COPAVA ima 44 povezana neprofitna entiteta sa ljudskim potencijalima koji broje 2252 osobe s intelektualnim poteškoćama te 536 stručnjaka.

Glavni joj je cilj biti društvena vertikala koja promiče i olakšava promjene do što raznolikijeg i inkluzivnijeg društva koje prihvaća i integrira primarne potrebe i očekivanja osoba s intelektualnim funkcionalnim različitostima, mjihovih obitelji i stručnjaka koji rade s njima. Stoga COPAVA nastoji olakšati i poboljšati kvalitetu života osoba s intelektualnim funkcionalnim različitostima kao i  osigurati potrebne osobne i profesionalne vještine i kompetencije stručnjaka koji rade s njima kako bi osigurali izvrsnost u pružanju usluga.

 

COPAVA je sudjelovala u ERASMUS+ KA2 Projektima;  IDIPOWER (2014-2016) koji pridonosi reorijentaciji suportnih centara kako bi se što bolje odgovorilo na potrebe i ciljeve osoba s invaliditetom kako bi one postale što neovisnije i IDICT (2015-2017) koji za opći cilj ima povećanje kompetencija OIP, njihovih obitelji i stručnjaka koji rade s njima na korištenju asistivne tehnologije u svrhu osiguranja kvalitete života.

Web stranica: https://copava.org/

Facebook: https://www.facebook.com/copava/

 

Hrvatska udruga radnih terapeuta (HURT) je nacionalna, stručna organizacija koja promiče profesionalne interese radnih terapeuta, etičnost u provođenju radnoterapijske djelatnosti i kvalitetu radnoterapijskih usluga u Republici Hrvatskoj. Članovi HURTa zahvaljujući svom vodstvu i entuzijazmu imali su važnu ulogu u reguliranju zakonskih regulativa vezanih  uz  radnoterapijsku profesiju u Republici Hrvatskoj. Hrvatski sabor je na skupštini 10. srpnja izglasao Zakon o zdravstvenim strukama (NN 878/09) i radna terapija po prvi je put zakonski regulirana kao struka. Sukladno tom zakonu osnovana je Komora zdravstvenih radnika, a HURT je bio jedan od osnivača.

HURT uspješno surađuje sa radnim terapeutima na Sveučilištu Boston- odsjek zdravstvenih i rehabilitacijskih znanosti; Sveučilištem Saragent; Sveučilištem Toronto; Sveučilištem Augusta; Sveučilište Thomas Jefferson; Sveučilištem Južna Kalifornija…

HURT kontinuirano organizira trajno usavršavanje za svoje članove, ostale stručnjake i širu javnost, kroz osobna predavanja, a novost je što od 2017. godine postoji i mogućnost edukacije preko HURT on line eduportala. CPD događaji osmišljeni su sa svrhom razvoja  suvremenih i inovativnih kompetencija stručnjaka kako bi se podigla kvaliteta i standarad usluga koje pružamo te ompgućila implementacija inovativnih praksa radnim terapeutima, ostalim stručnjacima, osobama s invaliditetom, društvu općenito.

Naša međunarodna suradnja uključuje 2 pokrenuta ERASMUS+ projekta koja osiguravaju razmjenu dobrih primjera prakse među europskim zemljama, #CPwellbeing koji govori o hranjenju, prehrani, tjelesnoj aktivnosti i kako osigurati uključenost u tim svakodnevnim aktivnostima i #idpLiving.

HURT je također organizirao i nekoliko internacionalnih evenata, konferencija i Europski susreta te prošlogodišnju Europsku konferenciju radnih terapeuta, edukatora i akademika- Enothe godišnji meetinga.

Imamo dugogodišnju suradnju s nekoliko profesionalnih organizacija i udruga koje nam osiguravaju “platformu” razmjene novih saznanja i iskustava dobivenih iz područja rada s osobama s invaliditetom, njihovim obiteljima i drugim stručnjacima. Na taj nam je način data mogućnost da mijenjamo naše društvo kako bi postalo što profesionalnije i inkluzivnije.

Web stranica: www.hurt.hr

Facebook page: https://www.facebook.com/hrvatskaudrugaradnihterapeuta/

 

E-seniori je neprofitna organizacija koju je 2004. godine osnovao Monique EPSTEIN, dipl.ing.računalnih znanosti i trenutni ravnatelj organizacije. E-seniori za cilj ima boriti se protiv e-isključenosti omogućavajući dostupnost i učenje unutar ICTa starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom. Glavni ciljevi su nam: prevladavanje i smanjenje digitalnog jaza među generacijama, briga za starije-boreći se protiv njihove izoliranosti i otvarajući nove horizonte u iskorištavanju njihovog slobodnog vremena. Od osnutka E-seniori organizira na različitim javnim mjestima tečajeve za starije osobe o korištenju ICT usluga, neprestano otvarajući nove lokacije u cijeloj regiji, osiguravajući dostupnost s obzirom na dinamiku, interese i potrebe ciljne skupine. Osim podučavanja “osnovnim računalnim vještinama”, E-seniori omogućavaju više tematski-orijentiranih radionica za “napredne” polaznike, baveći se npr. sa digitalnom fotografijom i zvukovima, razmjenom interaktivnih poruka i chatom, “zapisivanjem sjećanja” te sastancima koji imaju za cilj borbu protiv e-isključenosti. Kroz svoj rad sa starijim osobama organizacija također pokušava povećati svjesnost o važnosti ICT rješenja u svakodnevnom životu.

Web stranica: http://eseniors.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/AssociationESeniors/

 

C.E.C.D Mira Sintra- Centar za odgoj i obrazovanje osoba s invaliditetom je društveno odgovorno udruženje,  neprofitna organizacija priznata od Vlade kao javna organizacija. osnovali su je u Sintri 1976. godine stručnjaci i roditelji djece sa posebnim potrebama ili intelektualnim poteškoćama. Od samog početka znanje i iskustvo svih zajedno predstavljaju ono čime je vođena naša organizacija.

C.E.C.D Mira Sintra za misiju ima razvoj kvalitetnih usluga za osobe sa intelektulnim poteškoćama, višestrukim oštećenjim i ostalih koji su u nepovoljnom položaju, promičući njihova prava i poboljšavajući kvalitetu njihova života. Organizacija za cilj ima postati referentna organizacija inkluzivnog društva, promičući jednakost i poštujući različitosti.

Glavni cilj nam je uključivanje pojedinca u društvo. Trenutačno pružamo uslugu RUZa za više od 2000 osoba, od djece, mladih i odraslih kojima je potrebna specijalizirana podrška zbog teškoća u njihovom razvoju i/ili izazova u obrazovanju, radu i na društvenom području. Organizacija ima nekoliko usluga u zajednici Sintre, sa specijalnim programima i multidisciplinarnim timovima, prilagođenih potrebama i obilježjima populacije kojoj su namijenjene.

Organizacija razvija 7 različitih usluga podrške za osobe s intelektualnim poteškoćama, višestrukim oštećenjima i ostale koji su u nepovoljnijem položaju, kroz sva životna razdoblja. Te usluge su: rana intervencija, Resusrni inkluzivni centri  unutar redovnih škola, Radnoterapijski centri, Vokacijska rehabilitacija, Stambene jedinice,  Potpomognuto zapošljavanje i Medicinsko-rehabilitacijski centar.

Web stranica: www.cecdmirasintra.org

Facebook page: https://www.facebook.com/cecd.mirasintra/