REZULTATI

Razvitak IDPlivinga ostvarit će se kroz 4 osnovna intelektualna outputa, sa specifičnim aktivnostima i zadacima:

IO1 – Metodologija (smjernice)

Metodološke smjernice razvijati će se direktnim sudjelovanjem potencijalnih krajnjih korisnika, a za  glavni cilj će imati utvrđivanje ključnih sadržaja, metodologije, pomoćnih alata potrebnih za stvaranje i poboljšanje vještina koje predstavljaju izazov OIP, njihovim obiteljima i stručnjacima koji im pružaju podršku a sve u svrhu povećanja njihove neovisnost i mogućnosti za  samostalno življenje u zajednici.

IO2 – Trening materijali

Razvoj trening materijala uključivati će:

  • Osnove povećanja neovisnog življenja kroz povećanje saznanja o konceptima, metodologiji, alatima i podršci potrebnoj za život u zajednici.
  • Smjernice samoprocjene pri odlučivanju vrsti podrške potrebne pri svakodnevnim aktivnostima.
  • Smjernice za odabir odgovarajuće podrške u svakodnevnim aktivnostima poput: mobilnosti, kućanskih obveza, financijskih obveza, slobodnog vremena, ostvarivanja zdravstvenih usluga te ugodna i odgovorna seksualnost.
  • Osnovni dostupni ICT alati (aplik. i sl.) za olakšavanje mogućnosti unutar zajednice.
  • Praktični zadaci usmjereni na razvoj digitalnih i društvenih vještina te poboljšanje vještina potrebnih za razvoj sposobnosti neovisnog življenja.

IO3 – Trening aktivnosti

Dizajnirane eksperimentalne trening aktivnosti biti će osmišljene kao skup predložaka koje će treneri koristiti u provedbi eksperimentalnih trening aktivnosti. One će između ostalog uključivati detaljno objašnjenje metodologije koja će se provesti, broj preporučenih trenera, trajanje, potrebne resurse, preporuke za upravljanje tijekom sastanaka, specifične upute implementacije iskustva u stvarnom okruženju te pomoćni alati.

IO4 – e-trening platforma

e-trening platforma, uključivati će ICT rješenja za podršku pri razumijevanju i primjeni trening materijala i razviti će eksperimentalne trening aktivnosti. Sastoji se od:

  • ICT alata za podršku
  • ponuđenih materijala za obuku sudionika, informiranje, mogućnosti, podršku
  • Mjesta za virtualni sastanak sudionika, ne samo za nadzor trening programa već također i kao mjesto za raspravu i kao društvena mreža putem foruma, chata, maila i poruka
  • Radnog prostora unutar kojeg sudionici osim što mogu pristupiti sadržajima i dokumentaciji također mogu i obavljati i izvršavati zadatke
  • prostora suradničkog rada, s mogućnosti kreiranja i organiziranja radnih skupina